Presentació
Informació General
Convocatòries
Formacions
Premsa
Premsa
Col·laboradors

Contacte

 

 

 

 

> INICIATIVES PRINCIPALS
  1. Convocatòria d'un concurs públic de composició de temes ballables cantats en català.

  2. Convocatòria pública per a la participació en la campanya de totes les formacions de ball que actuïn a Catalunya.

  3. Edició del catàleg Ballem en català, que inclourà totes les forma-cions musicals participants i es lliurarà a ajuntaments, comissions de festes i entitats organitzadores i promotores d'espectacles de ball en general.

  4. Organització d'un cicle d'actuacions (gira “Ballem en català”) a diferents municipis. Les formacions inscrites a la campanya actuaran en sales, centres cívics i altres locals on es programen actuacions de ball.

  5. Lliurament a les formacions musicals participants dels temes seleccionats en el concurs de composició amb els arranjaments adequats a cadascuna d'elles i la maqueta corresponent.

  6. Edició d'un CD que inclourà els temes seleccionats en el concurs de composició. Es lliurarà gratuïtament a totes les emissores de ràdio públiques i privades i a les escoles i clubs de ball. També es comercialitzarà a través de la distribuïdora discogràfica corresponent.

  7. Edició d'un DVD amb els temes seleccionats. Es distribuirà gratuïtament a tota la xarxa de televisions locals.

  8. Promoció de la campanya i de les formacions musicals que hi participen, a través dels diversos mitjans de comunicació escrits i audiovisuals.

  9. Edició d'un espai radiofònic específic per promoure la campanya, les formacions musicals que hi participen i els temes seleccionats en el concurs de composició.

  10. Edició d'un programa de televisió, d'emissió setmanal, en el qual participaran les formacions més destacades entre les que hagin intervingut en la campanya interpretant els temes seleccionats en el concurs de composició.

Per més informació: www.ballemencatala.com | Telèfon 972 21 86 89